Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zapraszamy na kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej organizowany przez niepubliczną placówkę oświatową kształcenia ustawicznego Akademię Bezpieczeństwa w Piotrkowie Trybunalskim. Zapewniamy doświadczoną kadrę oraz pełne, profesjonalne wyposażenie.

Start kursu w lutym 2024 roku w Piotrkowie Trybunalskim.
Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się w Piotrkowie Trybunalskim.
Cena kursu: 700 zł

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami o ochronie osób i mienia, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 38b, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu takiego kursu.

Nasz kurs odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Kurs realizowany jest w wymiarze 40 godzin dydaktycznych i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.