KLUB STRZELECKI

Wyniki, komunikaty i fotorelacje z zawodów

Cennik dla strzelców zmieniających klub

Członkostwo - wariant I

 • Wpisowe
  0 zł*

  * Promocja znosząca opłatę jednorazową przy rekrutacji z koszulką klubową (100 zł) trwa od 1 stycznia 2024 do 31 marca 2024 dla osób zmieniających klub

 • Roczna opłata członkowska znosi wpisowe na wszystkie Piotrkowskie Strzelanki (12 zawodów w ciągu roku, łączna wartość wszystkich wpisowych 600 PLN)

 • Pozycja nieobowiązkowa (dotyczy pozwolenia do celów kolekcjonerskich)

 • Opłata dotyczy osób ubiegających się lub przedłużających licencję zawodniczą PZSS na dany rok kalendarzowy (do ubiegania się o licencję zawodniczą niezbędne jest posiadanie patentu strzeleckiego)

Członkostwo - wariant II

Cennik dla strzelców bez przynależności klubowej

Członkostwo - wariant I

 • Wpisowe
  300 zł

  Opłata jednorazowa przy rekrutacji (koszulka klubowa w cenie)

 • Roczna opłata członkowska znosi wpisowe na wszystkie Piotrkowskie Strzelanki (12 zawodów w ciągu roku, łączna wartość wszystkich wpisowych 600 PLN)

 • Pozycja nieobowiązkowa (przynależność do stowarzyszenia kolekcjonerskiego umożliwia również zdobycie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich)

 • Opłata dotyczy osób ubiegających się lub przedłużających licencję zawodniczą PZSS na dany rok kalendarzowy (do ubiegania się o licencję zawodniczą niezbędne jest posiadanie patentu strzeleckiego)

Członkostwo - wariant II

Dodatkowe opłaty

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

01
02
03

Prześlij wypełnione dokumenty


Pobierz dokumenty do uzupełnienia (klikając przycisk poniżej). Wypełnione dokumenty wraz z fotografią (3,5cm x4,5 cm) prześlij na nasz adres mailowy. biuro@akademiapiotrkow.pl.

Potwierdzenie przelewu


W kolejnym kroku otrzymasz od nas informację zwrotną z numerem konta do przelewu. Wykonaj przelew i prześlij nam potwierdzenie przelewu.

Witamy w klubie!


Witamy na pokładzie i zapraszamy na najbliższą Piotrkowską Strzelankę w celu weryfikacji tożsamości!

Dodatkowe dokumenty

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania
Deklaracja członkowska do klubu strzeleckiego
Kwestionariusz osobowy
Regulamin rekrutacji członków klubu
Deklaracja członkowska do stowarzyszenia kolekcjonerskiego
Zgoda rodziców / prawnych opiekunów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
PZSS - karta zgłoszenia zmiany klubu
PZSS - regulamin zmiany barw klubowych
PZSS - wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej
Statut klubu strzeleckiego
Informacja o WZ w celach sprawozdawczych za rok 2023